Termeni si conditii

 TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE A SITE-ULUI

www.licitatii.sierraquadrant.ro

1. ACORDUL LEGAL

 Termenii și condițiile din prezentul document constituie acordul legal dintre dvs., ca Utilizator pe de o parte și Sierra pe de altă parte. Vă rugăm să citiți acești Termeni și Condiții înainte de utilizarea în orice mod a site-ului.

 Utilizarea serviciilor oferite în cadrul site-ului, implică acceptarea în totalitate și necondiționată din partea dumneavoastră a termenilor și condițiilor de utilizare a acestora.

Sunteți rugat să vizitați periodic aceasta secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați. Daca nu acceptați termenii și condițiile statuate în acest document, vă rugăm să nu folosiți nici site-ul www.licitatii.sierraquadrant.ro și nici serviciile oferite prin intermediul acestuia.

 2. DEFINITII. TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

 Site: www.licitatii.sierraquadrant.ro este proprietatea Sierra Quadrant SPRL și este întreținut și administrat de Sierra Quadrant Filiala București SPRL, nr. înregistrare RFO II  0393, CUI RO25852407, cu adresa de corespondență în str. Traian, Nr.2, Bl.F1, Sc.3, Ap.1,2,3, Sector 3, București, tel :021.324.12.21; fax : 021.324.12.22, email: office.bucuresti@sierraquadrant.ro.

Serviciul oferit prin intermediul site-ului constă în:

-      Promovarea bunurilor mobile și imobile din procedurile de reorganizare judiciara sau faliment pe care grupul Sierra Quadrant le administrează în calitate de administrator sau lichidator judiciar.

-      Vânzarea bunurilor sus menționate prin:

*   Licitații simple Online                                    **  Licitații speciale online

***   Licitații Publice                                           **** Oferta directă cu supraofertare

Sierra: este denumirea prescurtata a Sierra Quadrant SPRL sau a oricăreia din filialele sale, în funcție de titularul procedurii de insolvență de unde provine bunul scos la licitație.

Termenii și condițiile generale pentru vizitatorul și utilizatorul site-ului se aplică relației dintre acesta, pe de o parte și Sierra, pe de altă parte.

Utilizator: orice persoana fizica care are vârsta peste 18 ani sau orice persoană juridică înregistrata pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la termeni și condiții generale de utilizare a site-ului.

Accesul pe site se face fără a deține un cont, însă participarea la licitațiile on-line se permite exclusiv utilizatorilor înregistrați, pe baza de  adresă de email (User) și Parolă.

Sunteți răspunzători de păstrarea confidențialității asupra userului și parolei dumneavoastră. Sunteți de acord să ne sesizați în legătură cu orice utilizare neautorizata a parolei și a contului dumneavoastră. În cazul în care ati uitat parola sau doriți să o modificați, accesați „Contul Meu” și butonul „V-ați uitat parola”.

Daca veți furniza informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, sau veți accesa fraudulos participarea la licitațiile on-line, avem dreptul să suspendăm sau să ștergem contul dumneavoastră, fara nici un fel de notificare prealabilă sau despăgubire, precum și de a pretinde acoperirea tuturor daunelor și prejudiciilor pe care le-ați generat atât SIERRA cât și creditorilor debitoarei prin acțiunea dvs.

Utilizatorului i se interzice reproducerea sau modificarea site-ului, indiferent de scop, fără permisiunea scrisă prealabilă din partea SIERRA.

Capacitatea de a contracta: În sensul legii civile (art.1180 Cod Civil) care arata că orice persoană care nu este declarată incapabila de lege și nici oprită să încheie anumite acte, are posibilitatea să contracteze.

Pentru a adjudeca un bun imobil sau mobil, Utilizatorul persoană fizică declară implicit că are capacitatea de contracta odată cu participarea la licitație.

Utilizatorul persoana juridică își exercită drepturile și își îndeplinește obligațiile prin organele sale de administrare. Au calitatea de organe de administrare persoanele care, prin lege, actul de constituire sau statut, sunt desemnate să acționeze, în raporturile cu terții, în numele și pe seama persoanei juridice (art.209 Noul Cod civil).

Produs: Denumire generică utilizată pe site care reprezintă bunurile, imobilele și Activele care fac obiectul promovării și vânzării online.

Bunuri: Bunuri mobile în sensul Codului Civil (acel lucru care nu are o așezare fizică și poate fi mișcat dintr-un loc în altul, prin forța proprie sau cu concursul unei energii străine, fără să-și piardă valoarea economică), repartizate pe site în trei sau mai multe categorii, în scopul ușurării căutării de către utilizator.

Pentru a adjudeca un bun mobil, Utilizatorul persoana juridica declara implicit ca are capacitatea de contracta odată cu participarea la licitație și nu poate opune Sierra lipsa mandatului.

Imobile: Denumire generică a acelor proprietăți compuse din clădiri și teren sau doar teren, pentru care legea impune forma autentică a contractului de vânzare.

Activ funcțional: Denumire generică dată acelor proprietăți compuse din clădiri, teren și bunuri mobile ce au legătură cu funcționalitatea activului, care fac obiectul vânzării în bloc și pentru care legea impune forma autentică a contractului de vânzare.

Pentru a adjudeca un bun imobil/activ funcțional, înainte de a participa la licitație, Sierra atrage atenția Utilizatorului persoana juridică, asupra următoarelor condiții de semnare a contractului de vânzare în forma autentică:

-       Situația juridica a societății trebuie să permită achiziția imobilului;

-       Persoana fizica care reprezintă societatea la licitație trebuie să aibă acordul societății, în conformitate cu actul constitutiv al acesteia;

Sierra nu răspunde sub nici o formă pentru lipsa oricărei condiții necesare pentru încheierea contractului și nu poate fi obligata la returnarea garanției de participare la licitație.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite utilizatorului participarea la licitații și care conține informații despre Utilizator. Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Prin crearea unui cont pe site-ul licitatii.sierraquadrant.ro sunteți de acord cu Termenii și Condițiile specificate în continuare, iar prin intermediul unei înregistrări (o singură dată), Utilizatorul acceptă Termenii și condițiile generale pentru Utilizator de fiecare dată când Utilizatorul se conectează pe site-ul Web, indiferent dacă participa la licitații sau nu. Acordul utilizatorului nu poate fi transferat unei terțe părți.

Ne rezervam dreptul de a opera modificări asupra conținutului termenilor și condițiilor, în orice moment, fără să anunțăm prealabil. Modificările aduse intră în vigoare de la data publicării lor pe site.

Utilizatorul este obligat, după ce a accesat site-ul, să se comporte decent și să nu modifice sau fraudeze conținutul site-ul. Utilizatorul răspunde pentru toate acțiunile pe care le desfășoară pe site-ul web după ce a obținut acces prin intermediul parolei de utilizator.

Utilizatorul garantează acuratețea și completitudinea datelor personale furnizate prin înregistrarea unui cont de utilizator. Dacă datele furnizate se schimbă în orice moment, Utilizatorul este obligat să ne informeze despre această modificare prin actualizarea informațiilor privind datele.

Ne rezervăm dreptul de a refuza și/sau de a rezilia dreptul la înregistrare unilateral.

Vă informăm că păstrăm datele personale furnizate prin înregistrare pe toată perioada în care contul de utilizator este activ, precum și pe perioada legala impusa pentru păstrarea documentelor financiar contabile pentru cei care participa la licitații și achiziționează bunurile licitate pe site. Prin înregistrarea pe site, Utilizatorul își exprima acordul de utilizare și păstrare a Datelor personale înregistrate în modalitatea mai sus expusă.

Licitație: procedura electronica și publica prin care bunurile ofertate de Sierra în numele societatii în insolvență proprietare sunt scoase la vânzare și adjudecate pe principiul „cel mai mare preț oferit”.

Licitațiile sunt clasificate de către Sierra în funcție de modalitate de tranzacționare și interacțiunea Sierra-utilizator în Licitații simple, Speciale și Publice, fiecare fiind descrisă în secțiunile următoare.

SIERRA va publica pentru fiecare licitație în parte termenii și condițiile speciale în care aceasta se desfășoară, în acord cu decizia creditorilor debitoarei a căror bunuri fac obiectul licitației. În cazul unei defecțiuni tehnice a site-ului, ceea ce face ca acesta să nu fie complet accesibil și / sau inaccesibil pentru utilizatori, SIERRA are dreptul de a reprograma licitația în termen de 24 de ore.

Utilizatorul acceptă prin înregistrare că a înțeles și este de acord cu circumstanțele speciale ale unei licitații pe internet și cu imperfecțiunile tehnice care pot apărea. SIERRA nu își asumă nicio răspundere pentru orice prejudiciu care poate apărea în orice fel, direct sau indirect, inclusiv, dar fără a se limita la prejudiciul care rezultă din utilizarea site-ului, cu excepția cazului în care a existat o neglijență deliberată a SIERRA. Mai exact, SIERRA nu își asumă nicio răspundere pentru niciun fel de daune care apar în vreun fel prin sau din:

-         Utilizarea ilegală a site-ului de către o terță parte,

-         pierderea de date, deteriorarea fișierelor, accesul ilegal la computere sau fișiere, viruși răspândiți prin intermediul site-ului Web sau alte programe sau fișiere ilegale sau orice altă consecință a utilizării care se face pe site-ul Web.

-        Imposibilitatea utilizării site-ului,

-        lipsa de informare corectă și completă a utilizatorului cu privire la bunurile scoase la licitație;

Garanția de participare: Suma achitata de Utilizator la înscrierea la licitație pentru adjudecarea unui bun. Majoritatea licitațiilor au impusă o garanție de 10% din prețul de pornire. Plata garanției este o condiție esențiala pentru a plasa o oferta.

Garanția se returnează în contul bancar al Utilizatorului neadjudecatar în termen de maxim 15 zile calendaristice zile de la data închiderii licitației.

Garanția se pierde în cazul în care adjudecatarul nu achita diferența până la prețul de adjudecare.

În cazul neachitării integrale a prețului de adjudecare în termenul prevăzut, Sierra poate oricând și fără nici o piedică să reia licitația de vânzare a produselor în cauză, situație în care adjudecatarul pierde garanția de participare la licitație, aceasta fiind reținută cu titlul de daune interese. Totodată Sierra poate decide acționarea în judecata a adjudecatarului pentru suportarea cheltuielilor prilejuite cu organizarea unei noi licitații și a diferenței dintre prețul oferit la noua licitație și prețul de adjudecare la licitația curentă.

Oferta Sierra: înregistrarea pe site a produselor oferite spre vânzare, a caracteristicilor descriptive și funcționale ale acestora, a situației juridice, a prețului de pornire a licitației, a datei de începere a licitației și a datei limita de închidere a licitației și reprezintă oferta de a vinde.

Oferta utilizatorului: înregistrarea pe site de către utilizator, acceptarea condițiilor de participare la licitației organizata de Sierra și participarea efectiva la licitație, prin plasarea unei oferte superioare ultimei oferte înregistrate, acțiuni ce reprezintă oferta de a cumpăra.

Codul produsului: Număr unic de identificare a produsului, generat automat de platforma Site-ului la listarea Ofertei Sierra, format dintr-un sir de caractere alfanumerice. Codul este utilizat pentru urmărirea procesului de licitație și a plăților și se regăsește în pagina produsului.

Caiet sarcini: Document redactat de Sierra care cuprinde informații suplimentare despre anumite imobile sau active funcționale (situația juridică/servituți/obligații de mediu care se transmit odată cu dreptul de proprietate...etc), pus la dispoziția Utilizatorului care a plătit garanția de participare în condițiile menționate în Oferta Sierra.

Pentru Licitațiile Publice, Negocierea directă și Anunțul de supraofertare, caietul de sarcini mai conține termeni și condiții speciale, inclusiv regulamentul de licitație, respectiv ofertare sau supraofertare specifice.

Utilizatorul este rugat să verifice dacă Sierra pune la dispoziție Caiet de sarcini pentru produsul de care este interesat pentru a obține informațiile speciale disponibile legate de proprietate.

Preț de pornire: prețul de care licitația începe, prezentat în oferta Sierra ; prețul include tva atât la bunurile mobile cât și la cele imobile.

În cazul bunurilor imobile și al activelor funcționale, datorită prevederilor complexe din Codul fiscal privind regimul tva, acesta se va stabili după adjudecare, în funcție de regimul tva aplicabil tipului proprietății și situației fiscale ale Utilizatorului Persoana Juridică.

Utilizatorii persoane juridice sunt rugați să se adreseze Sierra, prin email, pentru orice clarificări privind tva-ul aferent imobilelor. Nici o reclamație sau o modificare a prețului net de adjudecare (fără tva) nu va fi admisa.

Pas de licitație : un procent de 10 % din prețul de pornire și reprezintă suma minima ce poate fi oferita de utilizator peste ultimul preț afișat la licitația pentru produsul respectiv. În licitație Utilizatorul are posibilitatea să ofere minim un pas și maxim 4 pași de licitație, gata calculați de platforma Site-ului.

Adjudecatar: utilizatorul care a oferit prețul cel mai mare în timpul alocat licitației de către Sierra.

Prin adjudecarea unui bun, Utilizatorul Adjudecatar devine promitent-Cumpărător iar proprietarul, prin reprezentant Sierra, devine promitent-Vânzător.

Utilizatorul Adjudecatar va trebui să furnizeze datele necesare finalizării vânzării, menționate la secțiunea ”date personale”.

Astfel procesul verbal de licitație (care echivalează cu un antecontract de vânzare) se va încheia la momentul în care s-a ofertat prețul cel mai mare, iar timpul alocat pentru licitare a expirat astfel încât nu mai exista posibilitatea licitării unui alt preț.

În aceasta modalitate de organizare a licitației contractul/procesul verbal de licitație la distanta se încheie între Utilizatorul ofertant și Sierra, în calitate de administrator/lichidator judiciar al debitorului aflat în insolventa.

Procesul verbal de licitație: Document virtual sau scris, emis de Sierra și comunicat Adjudecatarului prin email, prin care acestuia i se confirma adjudecarea unui imobil sau a unui activ funcțional la licitație precum și celelalte condiții pentru transferul de proprietate (termen și condiții de plata, date pentru semnarea contractului de vânzare pentru imobile/active funcționale...etc)

Procesul verbal de Adjudecare: Documentul scris, translativ de proprietate, semnat de Sierra și Adjudecatar olograf sau electronic, care se încheie după plata integrala a bunului mobil.

Contract de vânzare cumpărare: pentru bunurile mobile contractul se considera a fi încheiat intre pârțile contractuale la data plătii integrale a bunului iar dovada proprietății se face cu procesul verbal de adjudecare.

Pentru bunurile imobile contractul se încheie în fata notarului public ales de Sierra, după plata integrala a imobilului, în termenul convenit de parți, de regula maxim 5 zile de la data plătii.

Plăți: Garanția de participare se achită, în funcție de prețul de pornire, astfel:

  • pentru produse cu un preț de pornire de pana la 99.999 lei se poate face plata numai cu cardul începând cu ora de deschidere a licitației și pana la finalul acesteia.
  • Pentru produse al căror preț de pornire este de minim 100.000 lei, plata se poate face prin virament bancar ori depunere de numerar în contul societății, cu minim 24 de ore lucrătoare înainte de inceperea licitației.

Plata diferenței până la valoarea de adjudecare se face în aceleași modalități ca mai sus. Termenul maxim de plata este, 15 zile lucrătoare pentru bunurile cu un preț de adjudecare inferior sumei de 100.000 lei și 30 zile pentru bunurile cu un preț de adjudecare mai mare de 100.000 lei.

Pentru anumite imobile/Active funcționale, termenul de plată poate fi mai mare, conform condițiilor specifice, stabilite de Sierra cu acordul creditorilor și este precizat în Oferta Sierra.

Termenii și condițiile specifice: Termenii și condițiile suplimentare, complementare sau care se abat de la Termenii și condițiile generale de utilizare, valabile pentru participarea la o anumită licitație, așa cum sunt precizate în oferta Sierra pentru licitația în cauza; Termenii și condițiile generale prevăzute în prezenta secțiune se aplica tuturor licitațiilor Simple și Speciale.

 

2. LICITAȚIA SIMPLA ONLINE – procedura de participare și închidere a licitației

Este procedura aplicată bunurilor/imobilelor/activelor funcționale cu un preț de pornire de până la 100.000 lei.

Licitațiile încep joia, la ora 9:00, și se termina în lunea următoare, la ora 15:00 (valabil pentru licitațiile cu frecventa săptămânală);

După ce Utilizatorul se autentifica în Cont, poate plasa o ofertă, după începerea licitației, prin apăsarea butonului cu suma în lei, care reprezintă prețul de pornire al licitației, în cazul în care nu exista deja o oferta depusa sau, dacă un alt Utilizator a depus deja o oferta, participantul are posibilitatea să supraliciteze cu următorul pas de licitație (+10%) sau chiar cu 2, 3 sau 4 pași de licitație (+20%, +30% sau +40%).

Înainte de înregistrarea propriu-zisa a ofertei, acesta va fi direcționat la pagina de plată a garanției. După apăsarea butonului “Plătește” și confirmarea procesatorului de plăti, oferta de preț a participantului va fi înregistrată și poate fi văzută atât în pagina licitației, cat și în ”Contul Meu”, secțiunea ”Plăti”.

În situația în care oferta participantului va fi depășita de un alt ofertant, acesta va fi notificat pe email sau poate observa acest lucru în pagina licitației.

În situație în care se înregistrează o oferta în ultimele 5 minute ale licitației, ora de închidere a licitației se va prelungi cu 5 minute și tot așa, până când nu se va mai înregistra nicio oferta nouă în ultimele 5 minute ale licitației.

Cea mai mare ofertă va fi considerată oferta câștigătoare. Daca exista un singur Utilizator care a ofertat cel puțin prețul de pornire, acesta va fi declarat Adjudecatar.

 3. LICITAȚIE SPECIALA ONLINE – procedura de participare și închidere a licitației

Este procedura aplicată bunurilor/imobilelor/activelor funcționale cu un preț de pornire mai mare de 100.000 lei.

Licitațiile încep sâmbătă, la ora 17:00 și se termina în marțea următoare, la ora 15:00 (valabil pentru licitațiile cu frecvență săptămânală).

Plata Garanției de Participare la licitație se face prin virament sau depunere în contul bancar indicat de Sierra, cu minim 24 de ore lucrătoare înainte de începerea licitației, utilizând pe documentul de plata Codul proprietății.

După înregistrarea plății de către Sierra, Utilizatorul primește dreptul de a plasa o ofertă, licitația derulându-se după aceeași procedură cu Licitația Simplă online.

 4. LICITAȚIA PUBLICA

Este procedura de licitație clasică, care se desfășoară la sediul Sierra, cu posibilitatea de participare fizică sau online a ofertanților. De regula aceasta se aplica imobilelor/activelor funcționale de valoare și complexitate mare.

În contextul pandemiei Covid, prin intermediul Licitațiilor Publice, Sierra pune la dispoziția Utilizatorilor interesați o platformă de licitații prin videoconferința, astfel încât să prevină și să limiteze interacțiunea fizică, respectând recomandările autorităților.

Licitațiile prin videoconferință se realizează prin platforma Cisco Webex, iar Utilizatorul acceptat în licitație se poate conecta prin laptop, sau prin intermediul telefonului mobil/tabletă.

Plata garanției de participare la licitație se face prin transfer bancar sau depunere de numerar în contul societății indicat de Sierra, cu minim 24 de ore lucrătoare înainte de începerea licitației. După plata garanției, Utilizatorul va primi prin email invitația de conectare și un manual cu instrucțiuni de conectare la videoconferința.

Utilizator acceptat este utilizatorul care a plătit garanția de participare în contul indicat de Sierra și a transmis la sediul Sierra informațiile și documentele solicitate.

Ofertant acceptat este persoana fizică sau juridică prezentă fizic la licitația publica.

Licitația se desfășoară fizic, condusă de un președinte de licitație desemnat de Sierra, potrivit regulilor de licitație menționate în Caietul de Sarcini.

Pentru toate licitațiile desfășurate prin această metodă Sierra pune la dispoziția Utilizatorilor și a ofertanților caiet de sarcini în condițiile precizate prin Oferta Sierra.

 5. NEGOCIERE DIRECTĂ /ANUNȚ SUPRAOFERTARE- definiții și mecanism

 Negocierea directă: procedură de vânzare directă a unui imobil/activ funcțional pentru care creditorii au aprobat o ofertă directă formulată de o persoana fizică sau juridică. În caietul de sarcini sau direct în Oferta Sierra sunt precizate condițiile speciale în care Utilizatorul interesat poate formula o Ofertă directă.

În această procedură Site-ul este utilizat ca metodă de promovare a vânzării directe, fără licitație iar Utilizatorii interesați pot plasa supraoferte.

Ofertă directă: Oferta de cumpărare a unui imobil/activ funcțional, formulată de un Utilizator interesat. Pentru a fi prezentată creditorilor societății în insolvență, oferta trebuie să îndeplinească următoarele condiții de formă și fond:

-       Produsul să fie identificat conform Ofertei Sierra.

-       Oferta să conțină prețul ferm pe care utilizatorul intenționează să-l achite cu menționarea expresă dacă acesta include sau nu tva, și termenul maxim de plată.

-       Oferta să fie valabila minim 60 zile.

Anunț de Supraofertare: Oferta Sierra prin care se aduce la cunoștința Utilizatorilor despre termenul și condițiile în care pot depune o supraofertă de cumpărare a produsului.

Publicarea unui anunț specifică faptul că produsul a înregistrat o ofertă directă iar aceasta a fost aprobată de creditori.

În caietul de sarcini sau direct în Oferta Sierra sunt precizate condițiile speciale în care Utilizatorul interesat poate face o supraoferta precum și modul de adjudecare și de finalizare a vânzării produselor oferite prin această metodă de vânzare.

Termen supraofertare- este data până la care Utilizatorul poate formula și transmite către Sierra o Ofertă directă. Data este afișată în Anunț.

 6. LIVRAREA PRODUSELOR

Produsele se ridica din locația indicata în descrierea produsului de către câștigătorul licitației după achitarea integrala a sumei licitate, în timpul orelor de program, de luni pana vineri intre 09-17, cu programare în prealabil.

 Retur produse

Având în vedere faptul ca licitațiile găzduite de site-ul https://licitatii.sierraquadrant.ro/, sunt organizate în concordanta cu dispozițiile legii 85/2014 și 85/2006, prevederile legale privind livrarea și returul produselor nu sunt aplicabile. Astfel în conformitate cu dispozițiile art. 91 coroborat cu art. 154 și Codul de Procedura Civila, privind vânzarea bunurilor în cadrul procedurii de executare silita, vânzarea bunurilor debitorilor aflați în procedura de insolventa/reorganizare/faliment se face folosind principiile „văzut plăcut” și „în starea care sunt în locul în care se afla”.

SIERRA, având în vedere procedura speciala a valorificării bunurilor în cadrul procedurilor de insolventa, aplicând principiul „maximizării averii debitoarei”, nu asigura livrarea/returul produselor adjudecate în cadrul licitațiilor organizate pe platforma https://licitatii.sierraquadrant.ro/, persoanelor fizice sau juridice adjudecatare.

Adjudecatarii, ulterior îndeplinirii condițiilor adjudecării bunurilor, vor fi responsabili pentru ridicarea produselor achiziționate din locul în care acestea se afla.

Neridicarea bunurilor în termen de maxim 10 zile de la data plații prețului sau întocmirii actului de adjudecare/contractului de vânzare, da dreptul SIERRA QUADRANT să perceapă o taxa de depozitare de 0,1% din prețul produselor pe zi de întârziere, pana la data ridicării acestora.

Ridicarea produselor cu întârziere se poate face numai după prezentarea dovezii plații taxei de depozitare acumulate.

Ulterior întocmirii actelor privind transferul proprietății bunurilor, cumpărătorul nu va putea solicita returul produselor, lichidatorul neputând fi obligat la returnarea sumelor primite reprezentând prețul produselor. Principiul „văzut plăcut” reprezintă o condiție esențiala a vânzării bunurilor în cadrul procedurii insolventei, exonerând atât debitorii cat și SIERRA QUADRANT de obligația returnării produselor.

 3. Politica de anulare

SIERRA acționează în calitate de administrator judiciar/lichidator judiciar al debitorilor aflați în insolventa/reorganizare/faliment, în virtutea calității și atribuțiilor stabilite de legea 85/2014 și 85/2006.

Având în vedere faptul ca licitațiile găzduite de site-ul https://licitatii.sierraquadrant.ro/, sunt organizate în concordanta cu dispozițiile legii 85/2014 și 85/2006, prevederile legale privind livrarea și returul produselor nu sunt aplicabile. Astfel în conformitate cu dispozițiile art. 91 coroborat cu art. 154 și Codul de Procedura Civila, privind vânzarea bunurilor în cadrul procedurii de executare silita, vânzarea bunurilor debitorilor aflați în procedura de insolventa/reorganizare/faliment se face folosind principiile „văzut plăcut” și „în starea care sunt în locul în care se afla”.

SIERRA, având în vedere procedura speciala a valorificării bunurilor în cadrul procedurilor de insolventa, aplicând principiul „maximizării averii debitoarei” nu oferă nicio garanție contra viciilor aparente sau ascunse sau evicțiune a produselor adjudecate în cadrul licitațiilor organizate pe platforma https://licitatii.sierraquadrant.ro/, persoanelor fizice sau juridice declarate câștigătoare.

Vânzarea silita a bunurilor în cadrul procedurilor de insolventa, exonerează SIERRA de garanția viciilor și evicțiunii, cu excepția evicțiunii inițiate de către administrator/lichidator judiciar.

Dispozițiile legale privind anularea/rezoluțiunea vânzărilor în cadrul procedurii de insolventa nu sunt aplicabile, intrând în contradicție cu principiile insolventei. Toate riscurile bunurilor achiziționate pe platforma https://licitatii.sierraquadrant.ro/ cad în sarcina cumpărătorului-adjudecatar.

SIERRA nu este „producător” al bunurilor oferite spre vânzare, în sensul Legii Nr. 240/2004 ori al Legii Nr. 245/2004 și prin urmare, nu acorda garanție pentru aceste bunuri.

În conformitate cu dispozițiile art. 91 din legea 85/2014 și art. 53 din legea 85/2006 bunurile sunt dobândite libere de orice sarcini, privilegii, ipoteci, sechestre, gajuri sau drepturi de retenție de orice fel.

 4. Politica de confidențialitate

SIERRA QUADRANT și filialele sale se angajează să vă respecte și să vă protejeze confidențialitatea datelor. Respectam Regulamentul european pentru protecția datelor cu caracter personal (UE 2016/679) precum și legislația naționala aplicabila;

În aceasta notificare va vom spune în detaliu modul în care utilizam și împărtășim informațiile dvs. personale și va vom explica drepturile dvs. aferente prelucrărilor de date cu caracter personal.

Legat de ACORD, în contextul colectării și folosirii datelor dvs., am luat toate masurile tehnice pentru ca dvs. să ne puteți oferi acest acord în deplina cunoștința de cauza, de la prima și pana la ultima dvs.. interacțiune cu acest site. De asemenea, va punem la dispoziție adresa protectia.datelor@sierraquadrant.ro pentru orice informații adiționale aferente politicii noastre de confidențialitate.

Cine suntem noi

SIERRA QAUDRANT și Filialele sale sunt societăți de practicieni în insolventa. În sensul Regulamentului UE 2016/679, aceste societăți controlează colectarea și prelucrarea tuturor datelor personale pe care ni le furnizați prin intermediul acestui site web și în relația cu noi. Aceasta notificare se aplica tuturor acestor entități. Puteți găsi detalii despre entitățile noastre la secțiunea contact.

Datele personale pe care le colectam

"Datele personale" reprezintă orice informație despre o persoana fizica, care poate duce, direct sau indirect, la identificarea persoanei respective. Datele personale pe care le colectam și felul în care le colectam depind de modul în care interacționați cu noi. Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectam pot include:

·                     Informații de contact cum ar fi numele, adresa de e-mail și numărul de telefon;

·                     Informații financiare și de facturare, cum ar fi adresa de facturare, contul bancar și informațiile legate de plata;

·                     Informații despre servicii, de exemplu detalii despre serviciile pe care le-am achiziționat de la dvs., sau le-ați achiziționat de la noi;

·                     Informații referitoare la proceduri civile sau penale;

Datele personale pe care le colectam de la dvs.

Colectam date personale direct de la dvs. după cum urmează:

·                     Când vă înscrieți pentru a primi newsletterul nostru sau vă înregistrați pentru unul dintre serviciile noastre online, vă vom solicita să furnizați informațiile dvs. de contact și alte informații relevante, precum și preferințele dvs. de comunicare. În cazul în care ne-ați furnizat adresa dvs. de email, o vom folosi pentru a va trimite emailuri de informare cu privire la produsele și serviciile noastre, dar și la articolele și resursele pe care le publicam periodic pe site-urile noastre; Va rugam să rețineți ca va puteți dezabona oricând din baza noastră de date, printr-un email la adresa protectia.datelor@sierraquadrant.ro. În cazul în care ne-ați furnizat Prenumele, Numele, folosim aceste date pentru a personaliza email-urile pe care le primiți de la noi. În cazul în care ne-ați furnizat Numărul de Telefon, folosim aceste date pentru a va putea contacta rapid.

Când ați fost declarat Adjudecatar vă vom solicita să furnizați datele necesare facturării, respectiv redactării proceselor verbale de adjudecare sau licitație, după caz și contractului de vânzare cumpărare. Acestea sunt:

a) Pentru persoane fizice: Nume și prenume/Adresa de email/număr de telefon de contact/adresa de facturare

b) Pentru persoane juridice: Denumire persoana juridica/ Numele și prenumele reprezentantului/ Adresa e-mail /Adresa de facturare/ Număr de telefon de contact/ CUI- Codul unic de înregistrare/.

·                     Când folosiți site-ul nostru sau unul dintre serviciile noastre online, colectam informații despre vizita dvs. și despre modul în care interacționați cu site-ul nostru, datele fiind anonimizate și prelucrate prin Google Analytics. Modul în care Google Analytics prelucrează date, în vedere asigurării confidențialității și anonimității dumneavoastră poate fi regăsit accesând linkul urmator: https://www.cookiebot.com/en/google-analytics-gdpr/?gclid=CjwKCAjwuqfoBRAEEiwAZErCsvg13MWv3QXRk-XYgrNw9ENLLfpLctIvYKfuStrb1o0LB5U-vi1KvhoCw48QAvD_BwE

·                     Atunci când gestionam o societate în insolventa, în temeiul Legii Insolventei, vom solicita și vom avea acces la informațiile Debitoarei în vederea îndeplinirii atribuțiilor noastre de practician în insolventa. Vom prelucra datele primite strict în scopul gestionarii procedurii insolventei, în temeiul Legii Insolventei și ale prevederilor legale incidente, într-un mod care asigura securitatea adecvata a acestora; Aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate, și utilizate doar pentru a ne îndeplini atribuțiile, conform legii și a instrucțiunilor instanței. Datele vor fi divulgate celorlalți participanți ai procedurii conform prevederilor legale, instrucțiunilor instanței și în măsura necesitații.

·                     Daca vizitați una dintre clădirile noastre, putem să colectam informațiile de care avem nevoie pentru a va identifica și pentru a efectua verificările de persoane necesare.

·                     Daca ne furnizați informații despre alte persoane, trebuie să va asigurați ca respectați obligațiile legale care va revin în legătura cu acest transfer și să ne permiteți să împărtășim aceste informații furnizorilor noștri de servicii.

Informațiile pe care le colectam de la terțe parți

O parte a informațiilor cu caracter personal pe care le colectam despre dvs. le vom primi de la

·                     Alți practicieni în insolvență, atunci când gestionam împreuna societățile debitoare în insolventa,

·                     Societățile în dificultate, în pre-insolvență, în cazul unor servicii de consultant, analiza caracteristice acestei perioade,

·                     Societățile în pre-insolvență, insolvență care ne furnizează conform legii, informații cu caracter personal despre angajații, colaboratorii, asociații, acționarii și contractanții acestora.

·                     Instituții publice,

·                     Alte companii care ne oferă servicii.

Unele dintre aceste surse terțe parți pot include surse de informație disponibile publicului. 

Cum folosim datele dvs. personale

Folosim datele dvs. personale strict în conformitate cu legislația aferenta și doar în cazul în care avem un temei juridic pentru a face acest lucru.

Ne este permis să folosim datele dvs. personale dacă avem consimțământul dvs. sau în baza unui alt motiv legal permis. Acesta include îndeplinirea unui contract încheiat cu dvs., îndeplinirea unei obligații legale sau în cazul în care este în interesul nostru legitim de afaceri să utilizam datele dvs. personale, desigur, fără ca prin urmărirea interesului nostru legitim să vă aducem vreun prejudiciu drepturilor fundamentale ale dvs.

Utilizarea datelor dvs. personale depinde de modul în care interacționați cu noi. Mai jos găsiți o lista a modurilor în care folosim datele dvs. personale precum și temeiul juridic pentru care facem acest lucru.