Despre noi

În cei peste 21 de ani de activitate, Sierra Quadrant a devenit una dintre cele mai importante companii de profil din România, fiind specializată în lucrări de administrare și lichidare complexe, cu un ridicat grad de dificultate, caracterizate prin patrimoniu mare și diversificat, prin multitudinea problemelor legale care trebuie soluționate, concomitent cu procedura de insolvență: bilanț de mediu, substanțe periculoase în proprietate, servituți neclare și litigii legate de patrimoniu, etc.

Printre dosarele semnificative gestionate în prezent de Sierra Quadrant se află Electrocentrale București (ELCEN), CET SA Bacău, Letea SA Bacău, Servicii Energetice Moldova SA, Donau Chem, Compania de Navigație Fluvială Giurgiu NAV S.A., Teleferic SA, Rombet SA și GA-PRO-CHEMICALS S.A.

Echipa Sierra Quadrant este formată dintr-un număr de 40 de profesioniști care activează în 8 județe prin 2 filiale și sediul principal (București, Bacău, Brăila), și colaborează cu peste 70 de parteneri în vederea oferirii unor servicii la cel mai înalt standard de profesionalism.

Sierra Quadrant a finalizat, până în prezent, peste 650 de proceduri de insolvență, faliment și lichidare.

EXPERTIZĂ

 • lichidarea administrativă a societăților în special a celor cu capital majoritar de stat;
 • lichidarea/reorganizarea judiciară a societăților comerciale;
 • întocmirea planului de reorganizare pentru societățile aflate în procedura insolventei conform legii;
 • evaluări de proprietăți imobiliare și bunuri mobile;
 • analize investiționale, studii de fezabilitate sau planuri de afaceri în scopul finanțării;
 • asigurarea de servicii complete de consultanță privind fuziunea, sau divizarea societăților;
 • consultanță și conducerea procedurilor de prevenire a insolvenței.

OBIECTIVE

 • îndeplinirea mandatlui cu eficiență și profesionalism în cadrul procedurilor judiciare;
 • identificarea celor mai eficiente și economice soluți în realizarea operațiunilor ce se impun a fi executate;
 • colaborarea cu creditorii - persoane fizice/juridice, instituții de drept public/privat – implicați în procedura de insolvență;
 • respectarea cu maximă rigoare a atribuțiilor stabilite de judecătorul sindic și a dispozițiilor Legii insolvenței, precum și a tuturor actelor normative incidente procedurii de insolvență și specificului activității societății aflate în procedură;